DEI 001 – Digital Ethernet Interface

STEROWANIE LED |

DEI 001 – Digital Ethernet Interface – jest sterownikiem umozliwiającym poprzez port Ethernet sterowanie pasków i modułow LED

Ważną cechą sterownika jest to to że używa on portu EThernet a nie USB! Jest bardzo stabilny.

Łatwo można przechwytywac obrazy z pulpitu komputera i konwertować je do pasków i modułów LED.

Na dzień dzisiejszy obsługuje wiele popularnych driverów montowanych w paskach i modułach LED:

LPD6803, LPD8806, LPD6813, LPD1882, LPD1889, LPD6812, LPD1886; DMX512, HDMX, APA102, P9813, DZ2809, SM16716; UCS6909, UCS6912, UCS1903, UCS1909, UCS1912; WS2801, WS2803, WS2811, INK1003; TM1812, TM1809, TM1804, TM1803; BS0901, BS0902, BS0815, LY6620, BS0825; LD1510, LD1512; TLS3001, TLS3002; DM413, DM114, DM115, DM13C, DM134, DM135, DM136; MBI5001,

MBI5168, MBI5016, MBI5026, MBI5027, 74HC595, 6B595, TB62726, TB62706, ST2221A, ST2221C, XLT5026, ZQL9712, ZQL9712HV, HEF4094, A8012 itd.

Załącznik:


Udostępnij: